Site Search  
 
 
       Home
       About Us
       News
       Researchers
       Books
       Papers
       Journals
       Links
       嶄猟井
 
admin@casas-pkucis.org.cn
 
 
The Chinese Association for South Asian Studies

Introduction

The Chinese Association for South Asian Studies, established in 1978, is a non-governmental and non-profit academic organization. It has dedicated to promote and coordinate academic studies on South Asia, and to enhance mutual understandings and friendship between the peoples of China and South Asian countries.

The Association usually sponsors and organizes per year one national-wise seminar and several regional seminars in Beijing.

The Association has published a comprehensive biannually journal South Asian Studies since 1978, which focuses studies and researches on South Asian politics, economics, foreign relations, literature, philosophy and linguistics.

The 7th CASAS Board Members
(Passed on October 19, 2005)

Honorary President:
Ji Xianlin (from Peking University)

President:
Sun Peijun (from the Institute of Asia-Pacific Studies, CASS)

Advisors:
Yin Xiezuo Wang Hongwei Wang Dehua Ye Zhengjia Liu Anwu Hua Biyun 
Lu Shulin Zhang Minqiu Zhang Defu Zhou Gang Lin Huaxun Lin Chengjie 
Zheng Ruixiang Jiang Shuxian Zhao Weiwen Huang Xinchuan Huang Baosheng
Tu Guowei Liang Jiejun Cheng Ruisheng Lei Qihuai Zhan Dexiong 
Tan Zhonghua Cai Bingkui Xue Keqiao

Executive Vice President:
Sun Shihai

Vice Presidents:
Wen Fude Xing Yunming Ren Jia Liu Shuxiong Shen Dingli

Secretary-General:
Qiu Yonghui

Deputy Secretaries-General:
Wang Chongli  Liu Yajun  Sun Jingtao  Zhang Jun  Fan Mingxing 
Zhao Gancheng  Jiang Jingkui

Standing Council Members:
Ma Jiali Wang Bangwei Wang Guoqiang Liu Xuecheng Liu Jian Lv Zhaoyi 
Zhu Xiaojun Zhang Li Zhang Ge Yang Pingxue Du Youkang Zhang Guihong 
Chen Jidong Li Huimin Shen Beili Yu Longyu Shang Huipeng Luo Zhaohui 
Zhao Bole Tang Renhu Tang Mengsheng Xu Wei Qin Jian Ji Shaoguo 
Lei Jianhong 

Council Members: 
Wan Wei Wang Lixin Deng Bing Wang Wei Wang Hongsheng Wang Anqi 
Wang Hong Zuo Liancun Liu Hong Liu Li Yang Wenwu Li Rende Chen Lijun
Zhang Xuyi Du Hong Yang Cuibai Song Dexing Shang Quanyu Ding Hao 
Ji Ping Hu Shisheng Zhao Mingqi Zhao Jianjun Zhao Shuanzhu Rong Ying 
TangLu Guo suiyan Huang Xilian Xie Daigang Han Hua Han Xudong
Lan Jianxue Tan Xiuying Xue Yong


 
© 2004 South Asian Studies in China